V návaznosti na programové prohlášení se PSS ČAS zavázala pečovat o odkaz docenta historie a archiváře Josefa Matouška, jednoho z popravených 17. listopadu 1939.

Za velký úspěch naší činnosti považujeme skutečnost, že se nám v roce 2019, tedy v roce 80. výročí listopadových událostí, podařilo adoptovat hrob rodiny Matouškových na pražských Malvazinkách.