Zápis z Valné hromady HSS ČAS z 21. února 2023

Datum: 21. února 2023

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové – místnost B1

Účast: 15 členů a členek

 1. Volba předsedajícího VH
 • Předseda Tomáš Pechánek navrhl jako předsedajícího VH Václava Horejše, což bylo přítomnými jednomyslně schváleno.
 1. Shrnutí činnosti za rok 2022
  • Předseda Tomáš Pechánek představil činnost sekce za rok 2022 a přečetl výroční zprávu sekce.
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2022
  • Pokladnice L. Barcalová přečetla zprávu o hospodaření za minulý rok.
 3. Plán činnosti do následujícího roku
  • Předseda Tomáš Pechánek představil plány do dalších časů. V plánu je přednáška od ředitele archivu v Ústí nad Labem a série přednášek o specializovaných archivech, ta je rozplánována a její realizace je předpokládána až v zimním semestru příštího akademického roku. HSS ČAS i nadále chce pokračovat ve sdružování studentů a studentek archivnictví, pomocných věd historických, historie a dalších zájemců a zájemkyň o tato témata. Plánovány jsou i další tradiční akce – seznamovák, mezisemestrální posezení, KlidoPoVídárna, zakončení semestru atd…

Následně bylo jednání VH přerušeno a proběhl výběr členských příspěvků. Členské příspěvky zaplatilo všech 15 členů a členek výboru.

 1. Volby
 • Hlasování o průběhu voleb
  • Jednomyslně bylo schváleno hlasování veřejnou volbou
 • Volby
  • Voleno bylo sedm kandidátů a kandidátek, současný výbor obhajoval funkce až na Mgr. Barcalovou, která se rozhodla funkci neobhajovat.
  • Kandidátstvo (seřazeni podle počtu hlasů):
   1. Tomáš Pechánek (14 hlasů)
   2. Michaela Pavlečková (14 hlasů)
   3. Roman Vyšanský (14 hlasů)
   4. Lucie Smolková – (12 hlasů)
   5. Václav Horejš – (9 hlasů)
   6. Jan Sahaj (7 hlasů)
   7. Matěj Hencl (2 hlasy)
 • Václav Horejš se po volbě rozhodl položit funkci a na jeho místo postoupil Jan Sahaj. Výbor byl tedy zvolen ve složení: Tomáš Pechánek, Michaela Pavlečková, Roman Vyšanský, Lucie Smolková a Jan Sahaj.
 1. Různé
 • Roman Vyšanský přednesl již dříve podaný návrh na „výlet“ do pražského Klementina na výstavu „Ošklivé rukopisy Kříže z Telče“ od studentky FF UK Lucie Doležalové.
  • Předběžně byla akce domluvena na 10. března 2023 a organizaci má na starost Roman Vyšanský

Zapsal: Roman Vyšanský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *