Zápis z Valné hromady HSS ČAS konané dne 6. 4. 2022

VALNÁ HROMADA
Hradecké studentské sekce České archivní společnosti
Datum a místo konání: 6. dubna 2022, FF UHK – místnost E3

1) Volba předsedajícího VH
Předsedkyně M. Pavlečková navrhla jako předsedající VH L. Barcalovou, což bylo přítomnými jednomyslně schváleno.

2) Shrnutí činnosti za rok 2021
Předsedkyně M. Pavlečková přečetla výroční zprávu za loňský rok.

3) Zpráva o hospodaření za rok 2021
Pokladník L. Barcalová přečetla zprávu o hospodaření za minulý rok.

4) Plán činnosti
L. Barcalová seznámila přítomné s plánem činnosti na rok 2022 (v letním semestru exkurze do Vysokého Mýta, oslava 10. výročí založení sekce, zakončení letního semestru; v zimním semestru další ročník SEŠ-LOSTi, Seznamovák archivářů).

Následně bylo jednání VH přerušeno a proběhl výběr členských příspěvků. Do sekce vstoupilo 10 nových členů.

5) Volba nového výboru
Do výboru HSS ČAS byli zvoleni: Mgr. Lucie Barcalová, Václav Horejš, Mgr. Michaela Pavlečková, Tomáš Pechánek, Roman Vyšanský. Poslední jmenovaný byl kvůli rovnosti hlasů zvolen až ve třetím kole hlasování.

6) Různé
Diskuze o vytvoření společné online komunikační platformy a o širší prezentaci spolku na sociálních sítích. Dále pozvánky na letní školy.

Zapsal: Jan Satranský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *