Zápis ze schůze výboru konané dne 15. 2. 2022

Zápis ze schůze výboru HSS ČAS
č. 1/22

Datum konání: 15. února 2022
Přítomni: Lucie Barcalová, Barbora Borůvková, Michaela Pavlečková, Jan Satranský
Nepřítomna: Veronika Kadlecová

1) Účetní zpráva za rok 2021
Pokladník Lucie Barcalová v úvodu schůze seznámila členy výboru s účetní zprávou za rok 2021.

2) Valná hromada HSS ČAS
Termín valné hromady HSS ČAS byl stanoven na 15. března 2022. Čas a místo bude konání bude s dostatečným předstihem upřesněno.

3) Mezisemestrální posezení
Termín mezisemestrálního posezení byl stanoven na úterý 22. února od 18 hodin. Rozeslání pozvánek proběhne co nejdříve.

4) Obnovení KlidoPoVídárny
Obnovení neformálního diskusního klubu KlidoPoVídárna Hradeckých Archivářů. První setkání se uskuteční v úterý 1. března od 16 do 18 hodin.

5) Různé
– termín oslavy výročí 10 let trvání HSS ČAS byl předběžně stanoven na duben 2022
– diskuse o další zamýšlené činnosti HSS ČAS (přednášky, exkurze, paleografický kroužek)

Zapsal: Jan Satranský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *