Zápis z Valné hromady HSS ČAS konané dne 23. 3. 2021

VALNÁ HROMADA
Hradecké studentské sekce České archivní společnosti
datum a místo konání: 23. 3. 2021, online schůze prostřednictvím MS Teams

1) Zpráva o činnosti HSS ČAS v roce 2020
Předsedkyně sekce Mgr. Andrea Jaklová přivítala přítomné členy sekce, představila činnost HSS ČAS novým členům a seznámila je s výroční zprávou, která bude otištěna v ročence ČAS.

2) Zpráva o hospodaření sekce
Pokladní sekce Mgr. Lucie Havlíčková informovala členy o stavu hospodaření za rok 2020.

3) Plány na rok 2021
Stávající výbor navrhl novému výboru dvě případné aktivity: posílání pohlednic a online poradnu prostřednictvím MS Teams zaměřenou na pomoc mladším ročníkům.

4) Výběr členských příspěvků na rok 2021
Vzhledem k nemožnosti realizace akcí a osobního setkání členů HSS ČAS z důvodu COVID-19 budou členské příspěvky vybrány formou platby převodem na bankovní účet.

5) Schválení organizačního a jednacího řádu
Výbor přednesl návrhy na výše uvedené řády, které byly následně jednomyslně schváleny. V důsledku schválení těchto řádů byla zrušena revizní komise.

6) Volba výboru HSS ČAS
Do výboru HSS ČAS byli zvoleni: Mgr. Lucie Havlíčková, Mgr. Michaela Pavlečková, Mgr. Barbora Borůvková, Bc. Jan Satranský, Veronika Kadlecová

7) Diskuze
Mgr. Barbora Herčíková otevřela diskuzi otázkou, zda HSS ČAS nepomýšlí na vlastní hradecké tašky. Pokladní Mgr. Lucie Havlíčková navrhla variantu s ponožkami.

Jelikož již nenásledoval žádný příspěvek, byla Valná hromada HSS ČAS ukončena.

Zapsala Anna Holešová