Mezisemestrální posezení 13. 2. 2019

Dne 13. února jsem uspořádali druhý ročník Mezisemestrálního posezení. Neformální setkání studentů a akademiků se uskutečnilo u příležitosti oslavy konce zimního semestru a přivítání semestru letního. Jedním z bodů programu byl II. ročník klání v archivářské verzi hry “Jméno, město”, tentokrát se ovšem nejednalo o individuální, ale týmovou soutěž. Síly mezi sebou změřily tři týmy složené ze studentů i akademiků.