Ad honorem VN

V roce 2015 vydala Hradecká studentská sekce ČAS a nakladatelství Pavel Mervart sborník Ad honorem VN věnovaný doc. Věře Němečkové k jejím 65. narozeninám.

Sborník byl doc. Němečkové slavnostně předán 5. března 2015.
Fotografie ze slavnostního předávání sborníku si můžete prohlédnou na našem facebooku.

Obsah sborníku:
Jaroslav Šůla: Docentka PhDr. Věra Němečková, Ph.D., jubilující
Zdeněk Nechanický: Neuvěřitelné výročí
Curriculum vitae a výběrová bibliografie jubilantky (sestavila Jana Kudrnová)
Růžena Hlušičková: Z rodného kraje jubilantky
Petr Grulich: Vysokoškolské vzdělávání archivářů (nejen) v Hradci Králové včera, dnes a zítra
Zuzana Silagiová: Písmenka, slova, čísla. Způsoby výpočtu intervalu ve středověkých komputech
Jakub Zouhar: Die Edition des so genannten “Abrisses” aus dem 14. Jahrhundert. Ein Beitrag zur mittelalterlichen deuschsprachigen Literatur in Böhmen
Hana Pátková: Poznámky k heraldice a sfragistice pražských malířů
Martina Bolom-Kotari: Nos ex Divina Providentia Abbates et Praepositi Canonicorum Regularium Candidi Ordinis Praemonstratensis aneb O listině z 20. července 1641 a připojených pečetích
František Musil: Obraz Slovenska v díle Mikuláše Oláha Hungaria
Jana Vojtíšková: Komunikace mezi českými a hornouherskými královskými městy ve světle odesílané korespondence z Nového Města pražského do Trnavy v letech 1588–1591
Lenka Horáková: Brněnský knihtisk v době působení rodiny Svobodových
Zbyněk Sviták: Kariéra tereziánského úředníka (Na příkladu nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v době vlády Marie Terezie)
Eva Semotanová: Různost a synergie historickogeografických pramenů. Topografie hospodaření v Praze po polovině 19. století
Jiří Novotný – Jiří Šouša: Advokáti a juristé – elita českých bank? (K působení advokátů a právníků jako funkcionářů a manažerů českých bank v závěru 19. a v první polovině 20. století)
Jana Kudrnová: Příspěvek k historii časopisu Sběratelské zprávy královéhradecké pobočky České numismatické společnosti
Josef Kindl: Zápisy v ortelních manuálech apelačního soudu z let 1548–1648 týkající se poddanského města Skutče
Martin Janda: Zbožnovští hospodáři ve světle gruntovních knih a dalších pramenů v letech 1654–1731
Michal Severa: Zemský měřič František Xaver Preitsch a jeho mapy městeček a vsí rychmburského panství
Ilona Adamírová – Štěpánka Petrusová: Nejstarší dochovaná trhová kniha města Českého Dubu a její paleograficko-diplomatický rozbor
Petr Polehla: Kytice pro VN z díla Naturalis historiae opus novum Adama Lonitzera