O nás

Historie

HSS ČAS byla založena v první polovině roku 2012, kdy do jejího čela usedl první předseda Martin Petrus, nyní úspěšně působící na MŠMT. Po něm ji několik let vedl Michal Severa, dnes archivář v SOA Zámrsk, za jehož působení v sekci se mj. podařilo vydat sborník k jubileu doc. Věry Němečkové, bývalé vedoucí KPVHA FF UHK, s názvem Ad honorem VN. Poté převzal vedení sekce další, v pořadí již třetí předsedající, a sice Martin Janda, nynější archivář v SOkA Žďár nad Sázavou. Do jara 2019 vedla sekci Kateřina Doležalová, doktorandka na KPVHA, dále celé jedno období sekci vedla Andrea Jaklová, po ní další doktorandka Michaela Pavlečková a v současnosti je v rukou Tomáše Pechánka.

Naše činnost

Náplň činnosti HSS ČAS tvoří především návštěvy kulturně vědeckých institucí (archivů, muzeí, knihoven). Dále také pořádání přednášek a diskuzí s významnými osobnostmi či odbornými pracovníky z oboru archivnictví, historie a příbuzných oborů.

HSS ČAS se taktéž podílí na zprostředkování brigád a praxí v archivech, přípravě odborných přednášek a konferencí, domácích a zahraničních exkurzí nebo studentských zahraničních pobytech a stážích. Podporuje publikační činnost svých členů a spolupracuje s ostatními studentskými sekcemi České archivní společnosti.

Členové HSS ČAS jsou aktivně zapojeni do dění na katedře KPVHA (workshopy, dny otevřených dveří, atd.). Cizí jim nejsou ani akce FF či dění na UHK.

HSS ČAS se v neposlední řadě snaží také o „teambuilding“ archivně či historicky zaměřených studentů a členové společně podnikají mnohé neformální aktivity (tj. hraní deskových her, grilovačky, mezisemestrální posezení, apod.).

Členství

Členem/členkou HSS ČAS se může stát každý student či studentka Univerzity Hradec Králové, který vyplní přihlášku a zaplatí ČASem stanovený členský příspěvek.

Člen/členka má právo dostávat informace o HSS ČAS a účastnit se akcí a exkurzí pořádaných HSS ČAS. Má také právo volit a být volen/a do výboru a revizní komise HSS ČAS.

Kontakty