Úvod

Vítejte na stránkách Pražské studentské sekce České archivní společnosti!

PSS ČAS je spolkem, který vznikl z iniciativy studentů archivnictví a pomocných věd historických v roce 2014. Za svůj cíl si bere péči o stávající studenty oboru, připravuje pro ně volnočasové aktivity, jako například výlety, exkurze, besedy a různá setkání. V rámci spolupráce s archivy jim také nabízí možnost zajištění studentské praxe a zároveň poskytuje informace o nabídkách práce v oboru.

Stará se rovněž o první seznámení nových studentů s chodem katedry a fakulty obecně. Pomáhá propagovat katedru a obor archivnictví a PVH prostřednictvím účasti na dni otevřených dveří, spravuje (neoficiální) facebookové stránky oboru a i jinak spolupracuje s katedrou.
V neposlední řadě pečuje o odkaz Josefa Matouška, archiváře a docenta historie popraveného 17. listopadu 1939, pořádáním pietních akcí či bádáním o jeho osobnosti a od roku 2019 také péčí o adoptovaný hrob rodiny Matouškových.
Od léta 2017 se podílí také na péči o hrob významné osobnosti oboru – prof. Gustava Friedricha.