Výbor PSS ČAS pro rok 2023/2024

Předseda – Kristýna Jakl Ansorgová

Předseda:
(Staro)novou předsedkyní se v tomto roce stala Kristýna Jakl Ansorgová, studentka 3. ročníku doktorského studia Pomocných věd historických. Jejím úkolem je organizace fungování celého spolku a obracet se na ni můžete s jakýmikoliv návrhy na akce, které by spolek mohl uspořádat. Má řadu koníčků, z nichž jmenujme kromě vojenské historie třeba fotografování, turistiku a běhání. Ale nebojte, na akcích vás nutit běhat nebude.

 

Místopředseda – Eliška Koutníková

Místopředseda:
Místopředsedkyní se pro tento rok stala Eliška Koutníková. Studentka 1. ročníku jednooborového bakalářského studia Archivnictví a PVH. Mezi její zájmy patří paleografie a egodokumenty. Obracet se na ni můžete také s jakýmikoliv oganizačními záležitostmi či nápady na akce.

 

 

 

 

 

Pokladník – Simona Váchová

Pokladník:
Funkci pokladníka bude zastávat Simona Váchová. Studentka 2. ročníku bakalářského dvouoboru Archivnictví a PVH – Historie. Jako pokladník se stará o spolkové finance a přihlášky nových členů, takže budete-li se chtít připojit do našeho spolku, kontaktujte právě ji. Mezi její zájmy patří raný novověk, barokní architektura a sbírání pamětních mincí.

 

 

Člen výboru – Vanda Fouňová

Člen výboru – zapisovatel:
Dalším členem výboru s funkcí zapisovatele je Vanda Fouňová. Studentka 3. ročníku navazujícího magisterského studia Archivnictví a PVH. Pořizuje zápisy ze schůzí výboru a členské schůze PSS ČAS. Mezi její zájmy patří zvony, knihvazačství a restaurování.

 

 

 

 

Člen výboru – Klára Holcová

Člen výboru:
Pětici členů výboru doplňuje Klára Holcová, studentka 1. ročníku bakalářského studia archivnictví a bohemistiky. Přestože je řadovou členkou výboru bez nějaké speciální funkce, ráda pomůže při jakýchkoli trablích. Když se právě nenachází na fakultě, tak je obvykle na atletickém ovále, věnuje se totiž závodně atletice.