Jak se stát členem PSS ČAS?

Členem Pražské studentské sekce České archivní společnosti se může stát student kterékoliv univerzity.
Členství není vázané na studium oboru Archivnictví a PVH na FF UK.

V případě zájmu o členství v PSS ČAS nás stačí kontaktovat na e-mailu psscas@cesarch.cz nebo oslovit stávajícího pokladníka, který má tuto agendu na starosti.
Můžete také přijít na kteroukoliv z námi pořádaných akcí a vše s námi vyřešit osobně.

Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí při vstupu do sekce a poté jednou ročně.
Jejich výše činí 150,- pro studenty do 26 let a 300,- pro studenty nad 26 let.