Zápis z ustavující schůze výboru PSSČAS konané dne 29. 3. 2023

Zápis z ustavující schůze výboru Pražské studentské sekce České archivní společnosti, konané dne 29. března 2023 v Praze


Přítomni: Vanda Fouňová, Klára Holcová, Kristýna Jakl Ansorgová, Eliška Koutníková, Simona Váchová


Program zasedání:
1. K. Jakl Ansorgová jakožto nejstarší člen nově zvoleného výboru zahájila schůzi.
2. Funkce členů výboru byly rozděleny následovně:
a) Předseda – Kristýna Jakl Ansorgová.
b) Místopředseda – Eliška Koutníková.
c) Pokladník – Simona Váchová.
d) Člen-zapisovatel – Vanda Fouňová.
Zastupování PSS ČAS na Spolkovém kolegiu a ve Studentské radě bude řešeno ad hoc dle časových možností jednotlivých členů výboru.
3. K. Jakl Ansorgová přislíbila vytvořit společný chat pro online komunikaci mezi zasedáními výboru, která by se měla konat zhruba jednou za měsíc. Termín příštího zasedání stanoven na pondělí 24. dubna 2023 od 17:30.
4. Nový výbor PSS ČAS se zamýšlel nad koncepcí vedení spolku a do příštího zasedání udělají jednotliví členové průzkum, o jaké aktivity spolku by byl zájem. Předběžně bylo schváleno dosavadní směřování spolku a předneseny návrhy na budoucí akce, které budou projednány na příštím výboru.
5. Na příští zasedání výboru připraví K. Jakl Ansorgová pokladnu a účetní podklady k předání novému pokladníkovi.
6. Dále K. Jakl Ansorgová rozešle členům výboru aktuální seznam členů a příznivců PSS ČAS a
předá jim přístupové údaje k e-mailové schránce a ke správě webových stránek. Zároveň uvědomí výbor ČAS o změnách ve vedení PSS ČAS a rozhodnutích, která vzešla z jednání členské schůze PSS ČAS.

Zapsala dne 29. března 2023
Kristýna Jakl Ansorgová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *