Zápis z členské schůze PSS ČAS konané dne 29. 3. 2023

Zápis z členské schůze Pražské studentské sekce České archivní společnosti,
konané 29. 3. 2023 na FF UK.


Přítomni: Vanda Fouňová, Jan Hanousek, Marek Hlaváč, Klára Holcová, Kristýna Jakl Ansorgová, Eliška Koutníková, Simona Váchová
Omluveni: Šárka Bohatová, Daniel Benda, Sabina Dočekalová, Marek Linhart, Darina Vnoučková


Program:
1) Zahájení
2) Stav členské základny
3) Zpráva o činnosti sekce za rok 2022
4) Přehled účetnictví za uplynulý rok a návrh rozpočtu pro rok 2023 – hlasování
5) Informace o změně stanov a volebního řádu PSS ČAS
6) Volby do výboru – přečtení kandidátky, návrhy na doplnění, hlasování/schválení
7) Plánované akce
8) Varia a diskuze


1) Předseda Marek Hlaváč přivítal přítomné a zahájil členskou schůzi.
2) Kristýna Jakl Ansorgová seznámila se stavem členské základny, aktuálně máme 15 členů.
3) Stávajícím výborem byla prezentována činnost PSS ČAS za rok 2022.
4) Kristýna Jakl Ansorgová seznámila se stavem účetnictví za rok 2022 a představila rozpočet na rok 2023 zohledňující dvojnásobnou dotaci ČAS.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5) Bylo konstatováno, že nový výbor bude mít za úkol dokončit přípravu nového jednacího a volebního řádu PSS ČAS.
6) Volby do výboru: V řádném termínu podaly přihlášku Vanda Fouňová a Simona
Váchová. Na místě byla doplněna kandidátka o Kláru Holcovou, Kristýnu Jakl
Ansorgovou a Elišku Koutníkovou. Vzhledem k počtu kandidátů bylo přistoupeno
k hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Výbor v navrženém složení byl jednohlasně
schválen.
7) Plánované akce:
a) Namísto nerealizované zimní „besedy s odborníkem“ dojednal Jan Hanousek
přednášku PhDr. Veroniky Sladké o digitálním nástroji pro klasifikaci
ikonografických pramenů ICON-CLASS. (Pokračování besed s tématy z oblasti
Digital Humanities). Proběhne 27. dubna 2023.
b) Tradiční pietní akt u hrobu profesora Gustava Friedricha se uskuteční 5. června
2023, bude předcházet úklidová brigáda na obou hrobech.
c) Výlet na závěr semestru, „letní dobrodružství“ a další činnost bude plánovat nový výbor.
8) V rámci diskuse byl zmíněn web PSS a otevřený dopis k podfinancování humanitních oborů na univerzitách.
V Praze dne 29. 3. 2023

Zapsal Jan Hanousek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *